Slavíme 3. výročí Pure rituals. Objevte kvalitu naších lipozomálních produktů – vstřebatelnost až 90%. Sleva 20% na vše.

Psychohygiena: Objevte metody, které vám pomohou zůstat v pohodě

V dnešním uspěchaném světě, kde se stres a tlak stávají běžnou součástí našich životů, je péče o duševní zdraví důležitější než kdy jindy. Psychohygiena, tedy duševní hygiena, pomáhá udržovat psychickou pohodu a vnitřní rovnováhu. Je to soubor praktik a postupů, které umožňují uvolnit stres, zlepšit náladu, posílit odolnost vůči emocím a dosáhnout většího klidu v mysli. V tomto článku se podíváme na to, co psychohygiena zahrnuje, jaké jsou její klíčové prvky a jak ji můžete začlenit do každodenního života pro dosažení optimálního duševního zdraví.

 Radost

Obsah


Co je to psychohygiena?

Máte pocit, že vám něco chybí, ale nemůžete přijít na to, co to je? Možná jste přehlédli něco zásadního – vaši psychohygienu. Ačkoli to může znít jako odborný termín, psychohygiena je něco, co se týká nás všech. Jde o mentální hygienu, péči o psychickou pohodu, která je stejně důležitá jako udržování tělesné čistoty. V dnešní uspěchané době, plné stresu a neustálých výzev, je důležité se o svou psychickou pohodu starat stejně jako o fyzické zdraví. Myslete na duševní hygienu jako na mentální fitness, které pomáhá udržet váš mozek v top formě.

Co je psychohygiena? Jednoduše řečeno, jde o soubor praktik a zásad, které podporují duševní zdraví a pomáhají nám zvládat každodenní nátlaky. Zaměřuje se na prevenci, rozvoj odolnosti a posílení psychické pohody. Metody psychohygieny jsou různorodé a mohou zahrnovat například pravidelnou meditaci, cvičení mindfulness, kvalitní spánek, vyváženou stravu, čas strávený v přírodě, ale i efektivní techniky řešení stresu. Důležité je najít to, co nejlépe funguje právě pro vás.

Spanek

Zásady psychohygieny zdůrazňují význam sebepoznání a sebeúcty. Klíčem je naučit se rozpoznávat vlastní emoce a potřeby a zároveň si vytvářet zdravé hranice. Psychohygiena také nabádá k pravidelnému odpočinku a relaxaci, což je nezbytné pro regeneraci našeho mentálního zdraví.

Pamatujte, že pečovat o svou duševní hygienu je stejně důležité jako pečovat o své tělo. Ať už jde o krátkou procházku večer, poslech oblíbené hudby nebo prostě jen moment klidu s šálkem čaje, najděte si čas na malé radosti, které vás nabijí energií. Vaše mysl vám za to poděkuje!

Pro koho je psychohygiena důležitá?

Psychohygiena je důležitá absolutně pro každého, bez ohledu na věk, pohlaví nebo povolání. Ve světě, kde jsme bombardováni informacemi a žijeme v neustálém tlaku, je péče o naši duševní pohodu klíčová pro udržení zdravého a šťastného života. Nicméně, některé profesní skupiny mohou mít z psychohygieny zvlášť velký prospěch vzhledem k vysoké míře stresu a psychické zátěže, které s sebou jejich práce nese.

Příklady povolání, pro která je psychohygiena zvlášť důležitá:

 • Zdravotníci (lékaři, sestry): Tyto profese jsou charakteristické vysokým pracovním tlakem, emocionálně náročnými situacemi a častým kontaktem s utrpením a smrtí. Psychohygiena jim může pomoci zvládat stres, vyčerpání a zabránit vyhoření.
 • Učitelé: Učitelé se denně setkávají s řadou výzev, včetně správy různorodých tříd, tlaku na výsledky a emoční zátěže spojené s péčí o studenty. Efektivní psychohygienické praktiky mohou pomoci učitelům zůstat motivovanými a zachovat si pozitivní vztah k práci.
 • Manažeři a vedoucí pracovníci: Tito profesionálové často čelí stresu z rozhodování, vysokých očekávání a řízení týmů. Pravidelná psychická hygiena může podporovat jejich schopnost efektivně řídit, udržovat klid v náročných situacích a budovat silné pracovní vztahy.

Manazer

 • Sociální pracovníci: Práce se zranitelnými skupinami a jedinci může být psychicky náročná. Psychohygienické techniky jako je mindfulness, správné nastavení hranic a sebepéče jsou pro sociální pracovníky klíčové pro udržení duševní pohody.
 • Policisté a hasiči: Vystavení nebezpečí, traumatizujícím událostem a vysokému fyzickému a psychickému stresu je pro tyto profese běžné. Psychohygiena je zásadní pro zpracování traumatických zážitků a prevenci posttraumatické stresové poruchy.
 • Vrcholoví sportovci: Vysoký tlak na dosahování výsledků, intenzivní tréninkové programy a veřejné očekávání mohou vést k psychickému stresu a vyčerpání. Praktikování psychohygieny může sportovcům pomoci zlepšit výkonnost, zvládat stres a udržovat si duševní rovnováhu.
 • Pečovatelé (např. v domovech pro seniory, péče o postižené): Tito pracovníci se často setkávají s emočně náročnými situacemi a mohou cítit emocionální zátěž z péče o druhé. Psychohygiena může být pro ně klíčová v prevenci vyhoření a udržení osobního zdraví a štěstí.
 • Slavné osobnosti: Slavní lidé, jako jsou herci, hudebníci či veřejné postavy, často čelí tlaku veřejného života, včetně neustálého sledování médií a vysokých očekávání fanoušků. Pro ně je mentální hygiena klíčová k zachování duševní rovnováhy, zvládání stresu z veřejného zájmu a udržení osobní pohody při životě na očích veřejnosti.
 • Monotónní práce: Pro lidi, kteří vykonávají stereotypní nebo sedavou práci, jako jsou kancelářští pracovníci, programátoři či operátoři call center, je psychohygiena rovněž zásadní. Tato povolání často přinášejí dlouhé hodiny strávené před počítačem, což může vést k duševnímu i fyzickému napětí. 

Cakl-centrum

Pro všechna tato povolání efektivní psychohygienické praktiky mohou znamenat rozdíl mezi profesním úspěchem a vyhořením, mezi osobním štěstím a stálým stresem. Pečováním o svou duševní hygienu tito profesionálové nejenže zlepšují svůj vlastní život, ale také kvalitu života těch, s kterými pracují.

Důvody, proč praktikovat psychohygienu

Psychohygiena, zásadní složka našeho denního života, může mít hluboký dopad na celkové blaho. Zde je pět klíčových důvodů, proč byste měli začlenit psychohygienu do své rutiny:

 1. Zlepšení duševního zdraví: Stejně jako pravidelné cvičení posiluje tělo, psychohygiena posiluje mysl. Může pomáhat předcházet duševním onemocněním, jako jsou úzkosti a deprese, a podporuje pocit štěstí a spokojenosti.
 2. Zvýšení odolnosti vůči stresu: V dnešním uspěchaném světě je stres nevyhnutelný. Techniky psychohygieny, jako je mindfulness a meditace, nám mohou pomoci lépe zvládat stresové situace a udržet klidnou mysl.
 3. Zlepšení vztahů: Když jsme vnitřně vyrovnaní a spokojeni, je mnohem snazší budovat zdravé a plodné vztahy. Psychohygiena nám pomáhá rozvíjet empatii a lepší porozumění pro potřeby druhých.

 Dobre-vztahy

 1. Zvýšení produktivity a efektivity: Mysl uvolněná od stresu a napětí je více otevřená novým nápadům a řešením. Praktikováním psychohygieny můžeme odhalit nové úrovně kreativity a zlepšit svou pracovní výkonnost.
 2. Zlepšení fyzického zdraví: Nezapomínejme, že duševní a fyzické zdraví jsou úzce propojené. Snížení stresu a zlepšení duševní pohody může vést k lepšímu spánku, sníženému riziku srdcových onemocnění a celkově zlepšit naše fyzické zdraví.

Péče o naši duševní hygienu by měla být stejně důležitá jako péče o tělo. Je to klíč k vyváženému a šťastnému životu.

Metody psychohygieny

Existuje mnoho metod, které mohou pomoci v různých aspektech našeho duševního života. Podívejme se podrobněji na některé z nejefektivnějších technik duševní hygieny a způsoby, jak je začlenit do každodenního života.

Meditace

Meditace je jedna z nejúčinnějších technik duševní hygieny, která se soustředí na uklidnění mysli a rozvoj uvědomění přítomného okamžiku. Pravidelná meditace může významně přispět k lepší regulaci emocí, snížení stresu a zlepšení celkové duševní pohody.

Jak meditovat:

 1. Najděte klidné místo: Vyberte si místo, kde budete mít klid a nebudete rušeni. Může to být váš pokoj, zahrada nebo jiné tiché místo.
 2. Pohodlné sezení: Sedněte si pohodlně, buď na židli s rovnými zády, nebo na podložku v tradiční meditační pozici. Důležité je udržet páteř rovnou a cítit se dobře.
 3. Zaměřte se na dech: Zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Cílem je být si vědom každého nádechu a výdechu, aniž byste je kontrolovali. Prociťte, jak se váš dech pohybuje tělem.
 4. Hlídejte své myšlenky: Je přirozené, že vám mysl během meditace začne bloudit. Když si všimnete, že se vaše myšlenky rozptylují, jemně je vraťte k soustředění na dech.
 5. Délka meditace: Začněte s krátkými meditačními sezeními, například 5 až 10 minut denně, a postupně je prodlužujte.

Meditace

Začlenění meditace do každodenního života nemusí být složité, i když se to na první pohled může zdát. Klíčem je najít pravidelný rytmus a vytvořit si prostor pro tuto uklidňující praxi. Začněte tím, že si stanovíte konkrétní čas pro meditaci, který se hodí do vašeho denního plánu. Mnoho lidí preferuje meditovat ráno po probuzení, když je mysl ještě čistá a nezatížená denními starostmi, nebo večer před spaním, aby se uvolnili a připravili na klidný spánek. Pro ty, kteří jsou na cestách nebo mají nabitý rozvrh, mohou být velmi užitečné meditační aplikace. Ty nabízejí různé typy meditací, od vedených sezení po relaxační hudbu, a umožňují meditovat kdekoli a kdykoli. Je dobré si uvědomit, že i krátká meditační sezení, třeba jen několik minut, mohou přinést pozitivní efekty. Proto neváhejte meditovat i v situacích, kdy máte jen krátkou chvíli času.

Pravidelná meditace může vést ke zklidnění mysli, lepšímu řízení emocí a zvýšení celkového duševního zdraví. Jako součást psychohygieny, meditace může být cenným nástrojem k dosažení většího vnitřního klidu a vyrovnanosti.

Mindfulness

Mindfulness, neboli vědomé vnímání, je technika duševní hygieny zaměřená na plné prožívání přítomného okamžiku bez soudů. Jedná se o proces uvědomění si svých myšlenek, pocitů, tělesných senzací a okolního prostředí s laskavým přijetím

Praxe mindfulness může zahrnovat různé aktivity, jako je pozorné dýchání, jídlo, chůze, nebo dokonce běžné každodenní činnosti, při kterých se snažíme být plně přítomni a vědomi si každého aspektu naší zkušenosti. Tato metoda pomáhá snižovat stres, zlepšovat koncentraci a podporuje celkovou duševní pohodu. Využíváním mindfulness můžeme lépe rozumět svým reakcím a emocím, což vede k lepšímu řízení našich myšlenek a chování ve výzvách každodenního života.

 Mindfulness

Pravidelný pohyb a cvičení

Pravidelný pohyb a cvičení jsou klíčové nejen pro fyzické zdraví, ale mají také významný pozitivní dopad na duševní stav. Fyzická aktivita pomáhá uvolňovat endorfiny, tzv. hormony štěstí, které přispívají k lepší náladě a snižují úroveň stresu a úzkosti. Navíc, cvičení může zlepšit kvalitu spánku a posílit sebevědomí.

Aby bylo cvičení účinnou součástí vaší psychohygieny, je důležité najít aktivitu, která vám vyhovuje a kterou si užíváte. Nemusí to být nutně intenzivní posilování nebo běhání maratonů – i pravidelné procházky, jóga, plavání, tanec nebo jízda na kole mohou mít významný pozitivní vliv.

TIP: Pokud byste chtěli začít běhat, ale nevíte si rady, jak na to, přečtěte si náš článek: Vše o běhu pro začátečníky: Jak začít běhat a vydržet?

 

Zde jsou některé tipy, jak začlenit pravidelný pohyb do vašeho života:

 1. Nastavte si realistické cíle: Začněte malými, dosažitelnými cíli a postupně je navyšujte.
 2. Vytvořte si rutinu: Určete si konkrétní dny a časy pro cvičení, aby se stalo přirozenou součástí vašeho týdne.
 3. Najděte si cvičebního partnera: Cvičení s kamarádem, partnerem nebo členem rodiny může být zábavnější a může vám pomoci zůstat motivován.
 4. Zkuste různé aktivity: Nebojte se experimentovat s různými typy cvičení, abyste našli to, co vám nejvíce vyhovuje.
 5. Poslouchejte své tělo: Vyhněte se přetěžování a vždy si dopřejte dostatek času na regeneraci. Důležitý je také vyvážený jídelníček s dostatkem vitamínů, minerálů a konzumace kolagenu, abyste podpořili zdraví vašich kloubů.

Pravidelný pohyb může být zábavný a zároveň prospěšný pro vaši psychiku. Věnujte čas na to, abyste našli aktivitu, která vám přináší radost, a uvidíte, jak se vám zlepší nálada a celková pohoda.

Behani 

Kvalitní spánek 

Kvalitní spánek je základním kamenem duševní hygieny. Během spánku dochází k regeneraci těla a mysli, a proto má zásadní vliv na psychickou pohodu. Nedostatek spánku může mít negativní dopady na duševní stav, což se projevuje únavou, podrážděností, sníženou koncentrací a náladovostí. Naopak dostatečný a kvalitní spánek pomáhá udržet emoční stabilitu, zlepšuje paměť a podporuje racionální myšlení.

Pro zajištění kvalitního spánku je důležité dodržovat pravidelný spánkový režim, což znamená chodit spát a vstávat ve stejnou dobu, i o víkendech. Dále je vhodné vytvořit si před spaním relaxační rituál, jako je čtení knihy, meditace, poslech uklidňující hudby nebo teplá koupel. Důležité je také vyvarovat se před spaním nadměrnému požívání kofeinu nebo alkoholu a minimalizovat používání elektronických zařízení s modrým světlem, které může narušit spánkový cyklus. Kvalitní spánek je neocenitelným nástrojem pro udržení duševního zdraví a celkového pohodlí v každodenním životě.

Tipům, jak rychle usnout, jsme se věnovali v článku: Jak rychle usnout: 10 tipů pro lepší spánek.


Spanek2

Zdravá strava

Zdravá strava je dalším důležitým pilířem psychohygieny. Co jíme má přímý dopad na naše duševní i fyzické zdraví. Potravinová pyramida je užitečným nástrojem, který nám pomáhá chápat, jak by měla být naše strava vyvážená. Základem pyramidy jsou potraviny, které bychom měli konzumovat v největším množství, a postupně směrem ke špičce pyramidy jsou potraviny, které bychom měli jíst v menších množstvích.

Živiny, kterých by mělo být dostatek:

 1. Vláknina: Nachází se v celozrnných obilovinách, ovoci, zelenině a luštěninách. Pomáhá udržovat zdravou střevní mikroflóru a má pozitivní vliv na náladu.
 2. Omega-3 mastné kyseliny: Tyto kyseliny jsou obsaženy v rybách, lněném semínku a ořeších. Mají protizánětlivý účinek a mohou pomoci v boji proti depresi a úzkosti.
 3. Bílkoviny: Zdroje bílkovin zahrnují maso, ryby, vejce, sóju a ořechy. Bílkoviny jsou stavebními kameny našeho těla a jsou důležité pro správnou funkci mozku.
 4. Vitamíny a minerály: Zejména vitamín D, B-komplex a hořčík mají významný vliv na naši duševní pohodu. Vitamín D je často spojován s prevencí deprese.
 5. Antioxidanty: Nacházejí se v ovoci a zelenině a pomáhají bojovat proti oxidativnímu stresu v těle, což může mít pozitivní vliv na duševní zdraví.

Zahrnout tyto živiny do vaší stravy může pomoci udržet duševní rovnováhu a podpořit vaše celkové blaho. Je důležité mít na paměti, že zdravá strava je součástí péče o duševní hygienu a může působit komplexně s dalšími metodami, jako jsou meditace, cvičení a kvalitní spánek.

 Vareni

Bylinky a doplňky stravy

Doplňky stravy a bylinky mohou být užitečnými prostředky pro uklidnění a podporu duševního zdraví. Mnoho lidí spoléhá na bylinky jako levandule, meduňka a heřmánek nebo v doplňky stravy, které obsahují účinné látky na uklidnění. Nicméně, je důležité konzultovat s odborníkem a dodržovat doporučené dávkování, aby se zajistilo bezpečné užívání těchto prostředků. Duševní hygiena by měla být komplexní a zahrnovat i další metody, jako jsou meditace, cvičení a vyvážená strava, pro celkovou pohodu a duševní stabilitu.

Překážky při začleňování psychohygieny

Začlenění psychohygieny do každodenního života může být výzvou kvůli několika běžným překážkám. Jednou z nich je nedostatek času. Mnoho lidí má velmi rušný životní harmonogram a má pocit, že nemá dostatek času na meditaci, cvičení nebo přípravu zdravé stravy. Jedním z řešení této překážky může být plánování a stanovení jasných priorit. Například si můžete stanovit pevný čas pro meditaci nebo cvičení a brát to stejně vážně jako jiné povinnosti.

Dalším častým problémem je nedostatek motivace a vytrvalosti. Někdy může být těžké udržet pravidelné praktikování mentální hygieny, zejména když nevidíme okamžité výsledky. Jedním z řešení je najít si podporu. Můžete se spojit s přáteli nebo rodinou, kteří sdílejí vaše cíle duševního zdraví, případně se zapojit do komunity nebo skupiny, která se věnuje podobným praktikám. Tím získáte motivaci a pocit podpory, což může pomoci překonat vnitřní odpor a udržet pravidelnou praxi psychohygieny.

 Stastny

Je důležité si uvědomit, že psychohygiena nemusí být luxusem pouze pro několik vyvolených. Je to nezbytná součást péče o duševní zdraví, která může přinést pozitivní změny do života každého z nás. Bez ohledu na to, zda se potýkáte se stresem v práci, úzkostí nebo jednoduše hledáte způsob, jak dosáhnout většího klidu a spokojenosti, psychohygiena je cestou. Máte v rukou moc ovlivnit svou duševní pohodu a využít jednoduchých metod a principů, které mentální hygiena poskytuje. Takže dejte svému duševnímu zdraví pozornost, jakou si zaslouží, a otevřete dveře k vyváženějšímu, šťastnějšímu a plnohodnotnějšímu životu.

Zdroje

[1] Eales S. A focus on mental health. Br J Nurs. 2019 Oct 10;28(18):1213. doi: 10.12968/bjon.2019.28.18.1213. PMID: 31597057.

[2] Herbert C, Meixner F, Wiebking C, Gilg V. Regular Physical Activity, Short-Term Exercise, Mental Health, and Well-Being Among University Students: The Results of an Online and a Laboratory Study. Front Psychol. 2020 May 26;11:509. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00509. PMID: 32528333; PMCID: PMC7264390.

[3] Sensi SL, Paoletti P, Koh JY, Aizenman E, Bush AI, Hershfinkel M. The neurophysiology and pathology of brain zinc. J Neurosci. 2011 Nov 9;31(45):16076-85. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3454-11.2011. PMID: 22072659; PMCID: PMC3223736.

[4] Skarupski KA, Tangney C, Li H, Ouyang B, Evans DA, Morris MC. Longitudinal association of vitamin B-6, folate, and vitamin B-12 with depressive symptoms among older adults over time. Am J Clin Nutr. 2010 Aug;92(2):330-5. doi: 10.3945/ajcn.2010.29413. Epub 2010 Jun 2. PMID: 20519557; PMCID: PMC2904034.

[5] Mei C, McGorry PD. Mental health first aid: strengthening its impact for aid recipients. Evid Based Ment Health. 2020 Nov;23(4):133-134. doi: 10.1136/ebmental-2020-300154. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32727814; PMCID: PMC10231497.

[ OBRÁZKY ] https://www.pexels.com/cs-cz/ 

 
Poraďte se se svým lékařem, než začnete se suplementací výživových doplňků. Veškeré informace uvedené v tomto článku slouží pouze ke vzdělávacím účelům a nejsou náhradou lékařské diagnózy. Nelze je tedy považovat za lékařskou radu nebo doporučenou léčbu.

Michaela Gottwaldová, digitální markeťačka a ilustrátorka
Od útlého věku se věnuje aktivně sportu –⁠ od tance se dostala až ke hraní volejbalu za lokální ženský tým. Velkou část svého volného času tráví v přírodě, sportem, cestováním a starostí o zdravý životní styl. V rámci práce využívá svou hlavní přednost, kterou je kreativita, a to jak v oblasti ilustrátorství, tak v marketingu.