Jak se efektivně učit: 10 tipů nejen pro studenty

V dnešní době, kdy se od nás očekává neustálé přizpůsobování se novým informacím a dovednostem, se efektivní učení a vysoká míra koncentrace stávají nezbytnými předpoklady pro úspěch v akademickém i profesním životě. Jak se ale efektivně učit, abychom absorbovali velké množství informací rychleji a účinněji, a zároveň si udrželi vysokou úroveň koncentrace? Tento článek se zabývá řadou strategií a metod, od technik efektivního učení přes způsoby, jak si vytvořit ideální prostředí pro studium, až po doporučení konkrétních doplňků stravy a potravin, které podporují paměť a soustředění. 

nejde-uceni

Obsah 

Úvod do učení 

Učení je základním procesem, který nám umožňuje absorbovat, zpracovávat a uchovávat informace, a tím rozšiřovat naše vědomosti a dovednosti. Tento proces může probíhat různými způsoby, mezi které patří aktivní a pasivní učení. 

Pasivní učení je proces, při kterém student přijímá informace bez aktivního zapojení. Typickými příklady jsou poslech přednášky nebo čtení textu bez další interakce. Tento způsob učení může být užitečný pro získání základního přehledu o tématu, ale často není tak efektivní pro dlouhodobé zapamatování informací nebo pro rozvoj hlubokého porozumění.

problemy-s-ucenim

Aktivní učení naopak zahrnuje studenta do učebního procesu prostřednictvím diskusí, praktických cvičení, řešení problémů a dalších interaktivních činností. Tato metoda umožňuje studentům lépe si informace osvojit, protože je nutí používat a aplikovat to, co se učí, v praktických situacích. Aktivní učení podporuje kritické myšlení, rozvíjí schopnost aplikovat znalosti v nových kontextech a zvyšuje zapojení a motivaci studentů.

Efektivní učení kombinuje prvky obou přístupů a přizpůsobuje je individuálním potřebám a stylům učení studenta. Zahrnuje strategie, které pomáhají zvýšit pochopení, zapamatování a schopnost aplikovat učené informace. Mezi tyto strategie patří například techniky paměti, aktivní poznámkování, používání mnemotechnických pomůcek, opakování s testováním nebo využití vizuálních pomůcek. Cílem efektivního učení je maximalizovat výsledky učení s ohledem na vynaložený čas a úsilí.

Efektivní metody učení: Způsoby, jak se nejlépe učit

V dnešní době, kdy je množství informací téměř nekonečné a rychlost, s jakou se od nás očekává jejich osvojení, stále roste, je výběr efektivní metody učení klíčovým faktorem pro úspěch v akademickém i profesním životě. Efektivní metody učení nejenže nám umožňují rychleji absorbovat a zpracovávat informace, ale také zvyšují naši schopnost tyto informace dlouhodobě si zapamatovat a využít je v praxi. Výběr správné metody učení může zásadně ovlivnit výsledky našeho studia a práce. Jak se tedy efektivně učit? Podívejme se na několik populárních a osvědčených metod.

Technika Feynmana

Jedná se o metodu, jak se lépe učit, která zdůrazňuje význam učení prostřednictvím vysvětlování. Základem této techniky je vysvětlit si učivo vlastními slovy tak, jako bychom ho měli vysvětlit někomu, kdo o tématu nic neví. Tento přístup pomáhá odhalit mezery ve vašem porozumění a posiluje vaši schopnost si informace zapamatovat. Klíčová je tedy jednoduchost a srozumitelnost vysvětlení.

Vysvetlovani-uciva

Metoda intervalového opakování

Intervalové opakování je metoda učení, která se opírá o opakované připomínání informací v různě dlouhých časových intervalech. Tato metoda je zvláště užitečná pro zapamatování si velkého množství informací, jako jsou jazykové slovíčka nebo definice. Pomocí speciálních aplikací nebo systému kartiček můžete efektivně řídit frekvenci opakování, čímž maximalizujete retenci a minimalizujete čas strávený učením.

Mnemotechniky

Mnemotechniky jsou kreativní způsoby, jak si pomoci zapamatovat informace pomocí různých paměťových kliček, jako jsou akronymy, vizualizace, rýmy nebo příběhy. Tato metoda učení usnadňuje rychlé osvojení a dlouhodobé uchování složitých informací tím, že je převádí do snadno zapamatovatelné formy.

Příkladem může být zapamatování si pořadí řeckých číslic (I, V, X, L, C, D, M). Když se na to člověk takhle dívá, tak to není úplně nejlehčí k zapamatování. Ale když si vymyslíte mnemotechnickou pomůcku, jako je například věta „Ivan vedl Xenii lesní cestou do města“, tak už jde to učení mnohem snáz.

kresby-k-uceni

Učení založené na problémech

Učení založené na problémech (PBL, z anglického Problem-Based Learning) je vzdělávací metoda, která klade studenty přímo do centra učebního procesu tím, že je vyzývá k aktivnímu řešení komplexních, často multidisciplinárních problémů. Tato metoda posiluje schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi, podporuje kritické myšlení, týmovou práci a rozvoj komunikačních dovedností. 

Studenti jsou vedeni k samostatnému hledání informací, kritickému hodnocení zdrojů a formulování vlastních závěrů, což podporuje hlubší porozumění učivu. Učení založené na problémech se často využívá v medicíně, inženýrství a business managementu, kde mohou studenti čelit reálným situacím, jež mohou v budoucnu ve své profesní kariéře řešit. Tato metoda učení posiluje schopnost rychle se přizpůsobit novým problémům a efektivně využívat dostupné zdroje pro nalezení řešení, což je v dnešní rychle se měnící společnosti neocenitelná dovednost.

Duální kódování

Duální kódování je teorie, která vysvětluje, jak a proč kombinace vizuálního a verbálního materiálu může zlepšit učení a paměť. Tato teorie, navržená Allanem Paiviem, předpokládá, že lidský mozek zpracovává informace dvěma odlišnými kanály: jeden pro verbální materiál (slova) a druhý pro vizuální obrazy. Když se informace prezentuje současně ve vizuální a verbální formě, oba typy informací mohou být zpracovány paralelně, což vede k lepšímu porozumění a zapamatování obsahu. 

Zvyraznovace-na-uceni

V praxi to znamená, že efektivní studijní materiály často kombinují text s relevantními obrázky, diagramy nebo mapami, což pomáhá lidem lépe si zapamatovat a pochopit učivo. Tato metoda je zvláště účinná v situacích, kdy se učivo týká abstraktních konceptů, které mohou být obtížné pochopit pouze prostřednictvím textu. Duální kódování také podporuje výuku přes různé styly učení, poskytuje studentům nástroje pro hlubší a smysluplnější zapojení do učiva a umožňuje jim vytvořit pevnější a trvalejší mentální spojení s informacemi.

Doporučené produkty na podporu učení

Jak se soustředit na učení 

Soustředění na učení může být v dnešním světě plném rozptýlení velkou výzvou. Avšak s těmito radami a technikami můžete vytvořit ideální prostředí pro studium a maximalizovat svou schopnost učit se efektivně.

Vytvoření ideálního prostředí pro studium

 1. Minimalistické prostředí: Vyčistěte svůj studijní stůl od všeho nepotřebného. Minimalistické prostředí pomáhá snížit vizuální rušení a udržet vaši pozornost zaměřenou na učivo.
 2. Optimální osvětlení a teplota: Zajistěte dostatek přirozeného světla a udržujte teplotu v místnosti na příjemné úrovni. Příliš horké nebo chladné prostředí může ovlivnit vaši schopnost se soustředit.
 3. Hlučnost na minimum: Používejte špunty do uší nebo sluchátka s bílým šumem, pokud vám při soustředění vadí okolní zvuky. Například praskání ohně, šumění vody nebo jemná klavírní hudba, mohou pomoci utišit vnější hluk.

Minimalistický-styl

Techniky pro zlepšení koncentrace

 1. Technika Pomodoro: Pracujte s plnou koncentrací po dobu 25 minut, pak si dejte 5 minut pauzu. Po každých čtyřech cyklech si dopřejte delší pauzu. Tato technika pomáhá udržet vaši mysl čerstvou a zabraňuje vyhoření.
 2. Digitální detox: Omezte používání digitálních zařízení, která nejsou potřebná pro vaše studium. Vypněte notifikace nebo použijte aplikace, které blokují rušivé weby a aplikace po dobu studia.
 3. Stanovení jasných cílů: Mít jasně definované cíle pro každé studijní sezení může pomoci udržet vaši koncentraci. Zapište si, co potřebujete dokončit, a dejte si realistické časové rámce. Můžete například vyzkoušet denní plánovače, kde si napíšete, co vše se chcete naučit za ten den, a pak splněné věci postupně odškrtávat.

Význam pauz a relaxace během studia

 1. Pohybové pauzy: Krátké fyzické cvičení nebo protažení může zlepšit cirkulaci a zvýšit hladinu energie, což vám pomůže lépe se soustředit.
 2. Meditace a dýchací cvičení: Pravidelné meditační nebo dýchací cvičení můžou pomoci snížit stres a zlepšit koncentraci. I krátká meditace během dne může zázračně obnovit vaši mentální energii.
 3. Změna prostředí: Občas změňte místo, kde studujete. Studium ve stejném prostředí po dlouhou dobu může způsobit, že se stanete imunními vůči jeho stimulačním účinkům. Studium v knihovně, kavárně nebo dokonce v parku může poskytnout nové podněty a zlepšit vaši koncentraci.

Stretching

TIP: Pokud se chcete dozvědět více o soustředění, můžete si přečíst náš článek „Jak zlepšit soustředění? 7 tipů, které vám pomohou s koncentrací“.

Jak se naučit velké množství informací?

 • Rozdělení materiálu na menší části: Rozbití učiva na menší, snáze zvládnutelné části vám pomůže lépe se soustředit a zabrání přetížení informacemi.
 • Přizpůsobení stylu učení: Identifikujte a využijte svůj preferovaný styl učení (vizuální, auditivní, kinestetický) pro maximální efektivitu. Můžete vyzkoušet například čtení informací nahlas, přepisování, nebo zvýrazňování důležitých částí.
 • Učení vlastními slovy: Parafrazování učiva vlastními slovy pomáhá hlubšímu porozumění a lepšímu uchopení konceptů.
 • Využití oboustranných kartiček: Na jednu stranu kartičky napište otázku nebo klíčové slovo a na druhou stranu odpověď nebo vysvětlení. Tato metoda je ideální pro memorování definic, dat, vzorců a jiných faktů.
 • Skupinové studium: Učení ve skupině může poskytnout nové perspektivy a vysvětlení, které vám pomohou lépe pochopit materiál.
 • Výuka ostatních: Vysvětlování učiva ostatním je skvělým způsobem, jak si ověřit, co jste se naučili, a odhalit případné mezery ve vašem porozumění.
 • Praktická aplikace: Pokud je to možné, aplikujte naučené koncepty v praxi. Reálné použití informací pomáhá zapamatovat si je daleko lépe než pouhé čtení nebo zapamatování.
 • Zdravý životní styl: Dostatečný spánek, pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava jsou zásadní pro optimální fungování mozku a paměti.
 • Dostatečné pauzy a odpočinek: Příliš dlouhé studium bez přestávek může vést k únavě a snížení schopnosti soustředit se. Krátké pauzy pomáhají obnovit energii a zlepšují efektivitu studia.

Jak-se-ucit

Jak se rychle naučit na test?

Rychlé učení na test vyžaduje efektivní strategie a správné nastavení priorit. Začněte tím, že si vytvoříte přehledné shrnutí klíčových pojmů a informací, které potřebujete znát, a zaměřte se na nejdůležitější témata a oblasti, kde máte mezery. Využijte techniky jako je intervalové opakování a mnemotechnické pomůcky pro lepší zapamatování faktů. Praktikujte aktivní učení tím, že si látku vysvětlíte vlastními slovy, vytvoříte si testové otázky nebo převykládáte téma jiné osobě. Krátkodobé, intenzivní studijní sezení doplněné o krátké pauzy pomáhají udržet vysokou úroveň koncentrace a zabraňují informačnímu přetížení. S těmito technikami můžete maximalizovat svou přípravu na test v omezeném čase.

Látky na podporu učení a soustředění 

V dnešní rychle se měnící době je schopnost soustředit se a efektivně se učit klíčová pro akademický i profesní úspěch. Mnoho lidí hledá způsoby, jak podpořit svou paměť a koncentraci, a často se obrací k doplňkům stravy a specifickým potravinám, které jsou známé svými pozitivními účinky na mozkovou funkci. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny některé z těchto klíčových doplňků a potravin, včetně jejich zdrojů a přínosů pro paměť a soustředění. Pro podporu paměti a koncentrace je důležité nejen zaměřit se na specifické doplňky stravy a potraviny, ale také dbát na vyváženou stravu a dostatečný odpočinek. S vyváženou stravou vám může pomoct znalost potravinové pyramidy

Látka / Potravina

Zdroj

Účinek

Omega-3 mastné kyseliny

Ryby, lněné semínko, chia semínka

Podpora paměti a učení, snížení rizika degenerativních onemocnění mozku, zlepšení nálady a snížení úrovně stresu.

B komplex

Doplněk stravy

Esenciální vitamíny skupiny B podporují energetický metabolismus a funkce nervového systému.

Vitamin D

Sluneční světlo, doplněk stravy

Důležitý pro zdraví kostí a imunitního systému, jeho nedostatek může vést k únavě a snížené schopnosti soustředění.

Ashwagandha

Doplněk stravy

Přírodní adaptogen, který pomáhá tělu zvládat stres, podporuje relaxaci a zlepšuje kvalitu spánku.

Ginkgo Biloba

Doplněk stravy

Podporuje průtok krve v mozku, zlepšuje paměť, koncentraci a může pomoci snižovat symptomy deprese.

Kurkumin

Kurkuma

Má protizánětlivé účinky, podporuje neuroplastické procesy v mozku a zlepšuje kognitivní funkce.

Zelený čaj

Listy zeleného čaje

Obsahuje kofein a L-theanin, které společně zlepšují koncentraci a paměť, zároveň snižují únavu.

Káva

Kávová zrna

Kofein zvyšuje bdělost, koncentraci a dočasně zlepšuje paměť.

Modré bobule

Jahody, borůvky, maliny

Obsahují antioxidanty podporující mozkovou funkci a zlepšující paměť a koncentraci.

Tmavá čokoláda

Kakao

Obsahuje flavonoly, které podporují kognitivní funkce a mohou zlepšit náladu.

 

Doporučené produkty na podporu učení


V cestě za efektivním učením a lepší koncentrací jsme prozkoumali širokou škálu strategií, od výběru správné metody učení, přes vytvoření optimálního studijního prostředí, až po doplňky stravy a potraviny podporující kognitivní funkce. Je důležité si uvědomit, že neexistuje univerzální řešení pro každého: klíčem je experimentování a nalezení toho, co nejlépe vyhovuje vašemu stylu učení a životnímu rytmu. Stejně tak je nezbytné pamatovat na to, že základem pro udržení zdravé mysli je vyvážená strava, dostatečný odpočinek a správná míra fyzické aktivity. S tímto komplexním přístupem můžeme maximalizovat naši schopnost učit se, pamatovat si a aplikovat nové informace, což nás posune blíže k našim akademickým, profesním a osobním cílům.

Zdroje

[1] The Top 9 Brain Foods for Studying and Exams. Medically reviewed by Grant Tinsley, Ph.D., CSCS,*D, CISSN, Nutrition — By Jillian Kubala, MS, RD on October 12, 2020. https://www.healthline.com/nutrition/brain-food-for-studying 

[2] These 10 Scientific Ways to Learn Anything Faster Could Change Everything You Know About Dramatically Improving Your MemoryLearn faster. Retain more. Maybe even become the smartest person in the room. Science says so. EXPERT OPINION BY JEFF HADEN, CONTRIBUTING EDITOR, DEC 13, 2018 https://www.inc.com/jeff-haden/these-10-scientific-ways-to-learn-anything-faster-could-change-everything-you-know-about-dramatically-improving-your-memory.html 

[3] Augustin M. How to learn effectively in medical school: test yourself, learn actively, and repeat in intervals. Yale J Biol Med. 2014 Jun 6;87(2):207-12. PMID: 24910566; PMCID: PMC4031794.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24910566/ 

[4] Kim G, Kang S. Effective Transfer Learning with Label-Based Discriminative Feature Learning. Sensors (Basel). 2022 Mar 4;22(5):2025. doi: 10.3390/s22052025. PMID: 35271172; PMCID: PMC8915069. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35271172/ 

 
Poraďte se se svým lékařem, než začnete se suplementací výživových doplňků. Veškeré informace uvedené v tomto článku slouží pouze ke vzdělávacím účelům a nejsou náhradou lékařské diagnózy. Nelze je tedy považovat za lékařskou radu nebo doporučenou léčbu.

Michaela Gottwaldová, digitální markeťačka a ilustrátorka
Od útlého věku se věnuje aktivně sportu –⁠ od tance se dostala až ke hraní volejbalu za lokální ženský tým. Velkou část svého volného času tráví v přírodě, sportem, cestováním a starostí o zdravý životní styl. V rámci práce využívá svou hlavní přednost, kterou je kreativita, a to jak v oblasti ilustrátorství, tak v marketingu.